Tái đầu tư khoản vay EB-5 và những rủi ro bạn thường gặp phải

Tái đầu tư khoản vay EB-5 là một trong những vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư cần cân nhắc khi tham gia chương trình định cư Mỹ diện EB-5.’

Khi xem xét cân nhắc đầu tư EB-5, nhà đầu tư thường chỉ tập trung thẩm định dự án EB-5 ban đầu mà bỏ qua việc xem xét kế hoạch tái đầu tư và chiến lược hoàn vốn của trung tâm vùng.
Với thời gian tồn đọng visa hiện nay, thì việc tái đầu tư là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc vì tiền của nhà đầu tư cũng phải chịu rủi ro ở những dự án tái đầu tư kế tiếp. Nếu dự án tái đầu tư vận hành không tốt và dẫn đến phá sản, thì dù dự án EB-5 ban đầu hoàn tiền đầy đủ, nhà đầu tư vẫn có thể không nhận được hoàn tiền đầy đủ.

Vì sao phải tái đầu tư khoản vay EB-5?

Như được giải thích rõ ràng trong chính sách hướng dẫn của Sở di trú Mỹ (USCIS): Vốn đầu tư phải được duy trì cho đến khi nhà đầu tư hoàn tất thời gian cư trú với thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh 2 năm). Đơn I-829 phải bao gồm các bằng chứng cho thấy tiền của các nhà đầu tư chưa được hoàn lại và các khoản tiền đó vẫn được duy trì đầu tư trong một doanh nghiệp đang vận hành, nghĩa là “có rủi ro”.

Khi nhà đầu tư nộp đơn I-829 và hoàn tất 2 năm của thẻ xanh có điều kiện, họ mới đủ điều kiện để được hoàn lại vốn đầu tư. Nếu các nhà đầu tư nhận tiền hoàn vốn đầu tư trước khi nộp đơn I-829, thì đơn I-829 của họ sẽ bị từ chối.
Vì tình trạng tồn đọng visa hiện nay đối với Việt Nam, nhà đầu tư sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền cho đến năm thứ 7 (5 năm để được nhận thẻ xanh 2 năm + 2 năm thường trú nhân có điều kiện).

Thời hạn đầu tư của hầu hết các dự án là từ 4 – 6 năm. Vậy điều gì xảy ra với khoản tiền đầu tư khi mà nhà đầu tư phải cần đến 7 năm mới đủ điều kiện để được hoàn vốn? Hầu hết các nhà đầu tư không biết được điều này và đều kỳ vọng sẽ lấy lại tiền trong vòng 5 năm. Họ không biết khoản tiền đầu tư sẽ đi đâu trong khoảng từ năm thứ 5 đến năm thứ 7.

Theo quy định phải duy trì tính rủi ro đối với khoản vốn đầu tư cho đến khi hoàn thành 2 năm thẻ xanh có điều kiện, tiền đầu tư này cần phải được tái đầu tư để gia đình nhà đầu tư đạt đủ điều kiện được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

Tái đầu tư khoản vay EB-5 1

Nhà đầu tư có được thông báo về việc tái đầu tư nguồn tiền của mình hay không?

Câu trả lời là có hoặc không
– Trường hợp không được thông báo: Một số trung tâm vùng không cần sự cho phép của nhà đầu tư và họ độc lập thực hiện việc tái đầu tư, nghĩa là nhà đầu tư không được biết cũng như không được quyền có ý kiến trong việc lựa chọn dự án đầu tư hay lựa chọn hình thức đầu tư. Vì theo thỏa thuận hợp đồng ký kết, trung tâm vùng được quyền lựa chọn dự án để tái đầu tư và phải thỏa mãn một số điều kiện để đảm bảo tiền đầu tư vẫn an toàn.

– Trường hợp được thông báo: Một số trung tâm vùng sẽ xin ý kiến của nhà đầu tư để tái đầu tư:

+ Trung tâm vùng xin ý kiến nhà đầu tư và chỉ cung cấp 1 sự lựa chọn cho họ: nếu có trên 51% nhà đầu tư EB-5 trong dự án đó đồng ý thì việc tái đầu tư sẽ được thực hiện.

+ Trung tâm vùng xin ý kiến nhà đầu tư và cung cấp 2 sự lựa chọn cho họ, và sự lựa chọn nào chiếm ưu thế hơn thì sẽ thực hiện tái đầu tư theo sự lựa chọn đó.

Các phương án tái đầu tư khoản vay EB-5?

Sở di trú Mỹ hướng dẫn 2 phương án cho việc tái đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư:

(1)  Đầu tư vào dự án tương tự như dự án EB-5 ban đầu: trung tâm vùng có thể tái thế chấp vào một dự án có cấu trúc tương tự như dự án EB-5 ban đầu hoặc một dự án phát triển bất động sản.
(2)  Đầu tư vào trái phiếu đô thị: trung tâm vùng cũng có thể tiếp tục tái đầu tư vốn vào các trái phiếu đô thị. Trái phiếu đô thị là một loại chứng khoán đầu tư; chỉ có nhà tư vấn đầu tư được cấp phép mới có thể bán trái phiếu cho người Mỹ (chủ sở hữu thẻ xanh).

Cả 2 phương án tái đầu tư nói trên đều có rủi ro. Tuy nhiên, tái đầu tư vào trái phiếu là sự lựa chọn an toàn hơn so với tái đầu tư vào bất động sản vì nhà đầu tư không kiểm soát được dự án mà tiền của mình được tái đầu tư vào, không thẩm định được dự án để xem xét việc lựa chọn dự án đó có bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư hay chưa, và không kiểm soát được việc vận hành của dự án…

Hầu hết các trung tâm vùng hiện nay đều yêu cầu nhà đầu tư tái đầu tư cho một dự án bất động sản và điều này có thể sẽ dẫn đến một số rủi ro cho nhà đầu tư (vì tiền của nhà đầu tư vẫn có khả năng bị mất ở những dự án tái đầu tư tiếp theo).

Việc xét đơn I-829 loại bỏ điều kiện cho nhà đầu tư EB-5 dựa trên những yếu tố gì?

Việc đạt được chấp thuận I-829 loại bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm là bước quan trọng để gia đình nhà đầu tư được trở thành thường trú nhân vĩnh viễn tại Mỹ.
Trong vòng 90 ngày trước khi kết thúc 2 năm cư trú có điều kiện, nhà đầu tư cần nộp đơn I-829 lên Sở di trú Mỹ để loại bỏ điều kiện cư trú (thời gian cư trú có điều kiện được tính bắt đầu từ ngày nhập cảnh, không phải ngày hồ sơ I-526 được duyệt).

Có 3 yếu tố quan trọng trong việc xét đơn I-829 đó là: xem xét bằng chứng chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc đầu tư, bằng chứng chứng minh việc đầu tư vẫn được duy trì và bằng chứng về số lượng việc làm được tạo ra.

(1) Bằng chứng chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc đầu tư

Nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh với USCIS rằng mình đã hoàn thành việc đầu tư bằng cách cung cấp các bằng chứng như: giấy tờ chứng minh nhà đầu tư chuyển tiền đến một doanh nghiệp mới (NCE*), báo cáo của NCE cho thấy đã nhận được khoản tiền trên từ nhà đầu tư. USCIS chỉ chấp nhận những nguồn tiền đầu tư minh bạch, rõ ràng và hợp pháp vì thế để đảm bảo khoản vốn nhà đầu tư EB5 là đủ điều kiện trước khi chuyển tiền vào NCE thì nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết.
*NCE – New Commercial Enterprise: doanh nghiệp thương mại mới được thành lập để thực hiện các dự án của chương trình EB-5. Theo quy định của USCIS, các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới NCE. Doanh nghiệp này có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần…  và phải tạo ra lợi nhuận.
Tái đầu tư khoản vay EB-5 2
(2) Bằng chứng chứng minh việc đầu tư vẫn được duy trì
Nhà đầu tư cần chứng minh các hoạt động đầu tư của mình trong NCE vẫn được duy trì. Đồng thời, đơn I-829 cũng phải chứng minh rằng NCE là công ty đang hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục hoạt động.
(3) Chứng minh số lượng việc làm tạo ra đáp ứng yêu cầu của USCIS
Nếu khó khăn lớn nhất của đơn I-526 là chứng minh tính minh bạch của nguồn tiền đầu tư thì đơn I-829 lại đòi hỏi nhà đầu tư phải đưa ra được bằng chứng về việc tạo ra 10 việc làm cho người Mỹ.

Để được chấp thuận đơn I-829, nhà đầu tư cần phải cung cấp bằng chứng chứng minh số lượng việc làm tạo ra dựa trên hoạt động của dự án đáp ứng yêu cầu của Sở di trú. Nhà đầu tư cần chú ý theo dõi thời gian cư trú có điều kiện và nộp đơn I-829 đúng thời điểm.

(4) Nhà đầu tư cần phải chứng minh được họ đã tuân thủ quy định của thường trú nhân
Nhà đầu tư phải tuân thủ những quy định về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thường trú nhân.

Tái đầu tư khoản vay EB-5 là một vấn đề quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc xin thẻ xanh cũng như nguồn tiền đầu tư trong tình hình thời gian chờ visa kéo dài. Bên cạnh việc cân nhắc lựa chọn dự án, nhà đầu tư cần xem xét kĩ lựa chọn trung tâm vùng uy tín, có chiến lược kinh doanh khả thi và có phương án tái đầu tư vốn rõ ràng, minh bạch.

Nguồn ibid.vn

5/5 - (3 bình chọn)
DMCA.com Protection Status

Bài khác nên xem

gia hạn hộ chiếu

Hướng dẫn cách gia hạn hộ chiếu dễ dàng

Nội dung bài viếtVì sao phải tái đầu tư khoản vay EB-5?Nhà đầu tư có …

IRCC cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ mùa Covid-19 | Tư Vấn Định Cư

IRCC cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ mùa Covid-19

Nội dung bài viếtVì sao phải tái đầu tư khoản vay EB-5?Nhà đầu tư có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *