Tư vấn định cư | Tư vấn di trú | Kiến thức định cư

Các chính sách nhập cư mới nhất của 2020 của Mỹ

Chính Sách Nhập Cư Mới Của Mỹ 2020 Và Điều Kiện Định Cư Mỹ

Kể từ năm 2020 chính sách nhập cư mới của Mỹ dưới quyền của tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và điều kiện nhập cư Mỹ . Kế hoạch siết chặt này không những ảnh hưởng đến người Việt di trú Mỹ mà còn với …

Xem thêm »