Định cư Canada

2 quốc tịch có những lợi ích gì?

loi-ich-cua-viec-so-huu-hai-quoc-tich

Việc mong muốn có được quốc tịch thứ hai ngày càng gia tăng và đây cũng là một trong những lý do tạo nên xu hướng đầu tư định cư nước ngoài trong những năm gần đây. Nếu bạn sở hữu hai quốc tịch, bạn sẽ mở ra rất nhiều …

Xem thêm »